Logo HEZO 360

HEZO 360 to unikalny pakiet usług wsparcia technicznego i serwisu logistycznego, dedykowany dla posiadaczy rozwiązań z serii FortiGate firmy Fortinet. Pierwsze z nich zapewniają pomoc w zakresie konfiguracji i użytkowania urządzeń FortiGate. Drugie gwarantują bardzo szybką wymianę oraz uruchomienie urządzeń w przypadku awarii. Usługi HEZO 360 są dostępne dla nowych i obecnych użytkowników wszystkich serii urządzeń tego producenta.

W jego skład wchodzą:

  • zdalne wdrożenie urządzenia,
  • pomoc i wsparcie techniczne,
  • zdalne zmiany konfiguracji,
  • serwis AHR 8h,
  • przegląd konfiguracji i logów,
  • upgrade firmware.

Pakiet HEZO 360

W przypadku wszystkich usług logistyki serwisowej czas reakcji wynosi maksymalnie 1 h.

Każde zgłoszenie serwisowe podlega weryfikacji, która polega na przeprowadzeniu wywiadu technicznego, przesłaniu logów lub wyników zaleconych testów HQIP urządzeń (w celu wyeliminowania problemów związanych z konfiguracją bądź oprogramowaniem). Wysyłka urządzeń dla usługi AHB 24x7xNBD jest realizowana tego samego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt), jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte i potwierdzone do godziny 17:00. W pozostałych przypadkach wysyłka jest realizowana w kolejnym dniu roboczym. Każda przesyłka w ramach usługi ma nadany priorytet pilnego dostarczenia.

Assistance AHB

Advanced Hardware Backup - to usługa serwisowa, zapewniająca w przypadku awarii wymianę lub udostępnienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. Urządzenie zastępcze jest dostarczane na miejsce za pośrednictwem kuriera lub - w przypadku wyższych opcji czasowych - dedykowanym transportem na terenie całego kraju.

Usługa Przymowanie zgłoszeń Obecność na miejscu (SOS) Dostarczenie urządzenia (AHB)
8x5 NBD W godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze (pon-pt) następny dzień roboczy następny dzień roboczy
24x7xNBD 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu następny dzień roboczy następny dzień roboczy
24x7x8 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 8h 8h

Istnieje możliwość wyceny innych wariantów czasowych dla świadczonych usług zgodnie z potrzebami klienta, np.: 24x7x4.

Assistance SOS

Service On Site - to najbardziej zaawansowana usługa serwisowa, która w przypadku awarii zapewnia wymianę lub udostępnienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. Usługa jest realizowana w miejscu instalacji urządzenia przez certyfikowanego inżyniera, który wykona demontaż uszkodzonego urządzenia, a następnie zamontuje, podłączy i uruchomi nowe oraz zainstaluje odpowiednią wersję OS wraz z ostatnią kopią konfiguracji, dostarczonej przez użytkownika.

Usługa Przymowanie zgłoszeń Obecność na miejscu (SOS) Dostarczenie urządzenia (AHB)
8x5 NBD W godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze (pon-pt) następny dzień roboczy następny dzień roboczy
24x7xNBD 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu następny dzień roboczy następny dzień roboczy
24x7x8 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 8h 8h

Istnieje możliwość wyceny innych wariantów czasowych dla świadczonych usług zgodnie z potrzebami klienta, np.: 24x7x4.

Assistance

Hezo Asistance to usługi wsparcia w konfiguracji rozwiązań Fortinet, rekonfiguracji oraz pomocy w sytuacjach, które wymagają zmian sieci lub dotyczą konfiguracji bezpieczeństwa w firmie.

Konfiguracja urządzeń ustalana jest w terminie dogodnym dla klienta i w ramach dostępności inżynierów (nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia).

Usługi CARE i Basic umożliwiają maksymalnie 10 lub 5 zdalnych zmian w konfiguracji oraz maksymalnie do 10 porad w ciągu roku w ramach doradztwa i wsparcia technicznego.

Pełny zakres i lista czynności wykonywanych w ramach wdrożenia zawartego w usługach Care i Advanced dostępne są u Partnerów handlowych Exclusive Networks Poland.

Usługi HEZO Assistance są dostępne dla rozwiązań FortiGate, FortiMail, FortiAnalyzer i FortiManager oraz modeli w przedziale 20-200 niezależnie od ich generacji (serie A, B, C, D, E, F).

Usługa Advanced Care Basic One
Wsparcie 24x7
Wsparcie 8x5
Czas reakcji 1h 4h 4h 4h
Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu
Pełna konfiguracja urządzenia w miejscu instalacji przez certyfikowanego inżyniera Fortinet zgodnie z wymaganiami użytkownika, najlepszymi praktykami i doświadczeniem inżynierów na podstawie szablonów i przeprowadzonych konsultacji
Pełna zdalna konfiguracja urządzenia przez certyfikowanego inżyniera Fortinet zgodnie z wymaganiami użytkownika,najlepszymi praktykami i doświadczeniem inżynierów na podstawie szablonów i przeprowadzonych konsultacji
Liczba rekonfiguracji urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań klienta brak ograniczeń 10/rok 5/rok 1
Doradztwo w zakresie konfiguracji brak ograniczeń 10/rok 5/rok 1
Zdalne wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów brak ograniczeń 10/rok 10/rok 1
Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta
Pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach posiadanej gwarancji
Dostępny okres wsparcia 1 rok/3 lata 1 rok/3 lata 1 rok/3 lata jednorazowe wsparcie