HEZO Help Zone

HEZO HELP
Zadzwoń: +48 12 25 25 600
Nasza infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Napisz do nas:
pomoc@myHEZO.pl
lub wypełnij i wyślij formularz pomocy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@exclusive-networks.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług HEZO. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zgłoszeń serwisowych HEZO. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w szczególności w zakresie: poczty elektronicznej, hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, a także operatorom pocztowym i kurierom. Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usług HEZO oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@exclusive-networks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.