Poly

Współpracuj efektywnie w ramach zespołu, jakbyś był w tym samym miejscu dzięki Microsoft Teams Rooms oraz rozwiązaniom Poly.

Zoom Microsoft

Obecnie, gdy współpraca zdalna stała się standardem, ważne jest, by system komunikacji między ludźmi, pracownikami i klientami był zawsze dostępny. Tę gwarancję zapewni Ci kompleksowy pakiet usług wsparcia.

Usługi HEZO dedykowane rozwiązaniom POLY to gwarancja wsparcia technicznego i serwisu na najwyższym poziomie. Dostępne są w dwóch modelach usług:

HEZO +

Jakim rozwiązaniom jest dedykowana usługa HEZO+?

HEZO + jest dedykowana pojedynczym rozwiązaniom wideokonferencyjnym marki POLY, tj:
• serii urządzeń Studio X30, X50, X70,
• serii urządzeń Studio E70.

Co zawiera usługa HEZO +:

 • rozszerzenie gwarancji maksymalnie do 3 lat w całym okresie obowiązywania usługi HEZO +,
 • wymianę urządzenia w następnym dniu roboczym w przypadku awarii,
 • zdalne wsparcie techniczne w języku polskim w trybie 8x5, świadczone przez zespół doświadczonych inżynierów,
 • zdalną diagnostykę w przypadku awarii,
 • pomoc w konfiguracji rozwiązania,
 • doradztwo w zakresie konfiguracji z oprogramowaniem firm trzecich (Teams, Zoom ...).

Usługa jest dostępna wyłącznie na okres do 3 lat i tylko przy zakupie urządzenia lub nie później niż 30 dni od jego zakupu. W przypadku awarii użytkownik nie ponosi żądnych kosztów wysyłki.

Partner POLY+

Jakim rozwiązaniom jest dedykowana usługa Partner POLY+?

Autoryzowane usługi serwisowe Partner POLY+ są dedykowane dla wszystkich rozwiązań wideokonferencyjnych i audio marki POLY, szczególnie zalecane są w wszystkich projektach obejmujących wiele lokalizacji, różnej wielkości urządzenia i usługi. Mogą być rozszerzone o platformę Poly LENS pozwalają na jednolite zarządzanie, nadzorowanie, monitorowanie użytkowania i aktualizację rozwiązań Poly.

Usługi serwisowe Partner POLY +, świadczone w języku polskim obejmują:

 • nielimitowane wsparcie techniczne – dla posiadaczy i użytkowników rozwiązań POLY pod polskim numerem telefonu +48 12 25 25 600, w trybie 24x7. Zawiera pomoc inżynierów wsparcia technicznego w ramach diagnostyki, upgrade’ów oprogramowania, rozwiązywania problemów technicznych, także związanych z oprogramowaniem Zoom i Teams. Wsparcie jest realizowane w języku polskim.
 • szybka wymiana uszkodzonego sprzętu (AHR) – obejmuje wysyłkę przez producenta części zapasowych, bądź całego urządzenia najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu diagnostyki, w ramach której zostanie potwierdzona awaria lub uszkodzenie sprzętowe. Producent pokrywa koszty wysyłki na wskazany w RMA adres. Użytkownik po otrzymaniu części bądź urządzenia powinien odesłać w ciągu 5 dni uszkodzone elementy lub sprzęt na adres umieszczony na liście przewozowym przesyłki.
 • gwarancja na oprogramowanie – producent zapewnia wsparcie i pomoc w zakresie oprogramowania dla zakupionych urządzeń.
 • update oprogramowania – w ramach gwarancji użytkownik ma możliwość pobrania poprawek do posiadanego oprogramowania. Dla standardowej i rozszerzonej gwarancji poprawki są dostępne przez 90 dni od zakupu sprzętu. Dla serwisów POLY+ poprawki są dostępne przez cały czas trwania kontraktu serwisowego.
 • upgrade oprogramowania – obejmuje nowe funkcjonalności oprogramowania. Jest dostępny dla posiadaczy serwisu POLY +.
 • zdalne wsparcie technicznie – umożliwia inżynierom wsparcia technicznego dostęp zdalny do urządzeń i pomoc użytkownikowi w diagnozie oraz weryfikacji przyczyn problemów.
Standardowa gwarancja HEZO + Partner POLY + POLY +
okno zgłoszeń 8x5 8x5 24x7 24x7
czas naprawy około 30 dni NBD NBD NBD
gwarancja na oprogramowanie 90 dni cały okres serwisu cały okres serwisu cały okres serwisu
wsparcie techniczne TAK TAK TAK
wsparcie w konfiguracji TAK
język wsparcia polski polski angielski
maksymalny czas serwisu 1 rok 2 lata do 5 lat do 5 lat

Dodatkowe informacje:
Serwisy Partner POLY + dostępne są w wariantach rocznych i trzyletnich, które można odnawiać w trakcie ważności kontraktu serwisowego.


Warunki i reżim świadczenia usług:

Okno zgłoszeń - czas, w którym są przyjmowane zgłoszenia serwisowe.
8x5 - oznacza możliwość zgłoszeń w trybie 8 godzin w ciągu dnia (od godz. 9:00 do 17:00), przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
24x7 – oznacza możliwość zgłoszeń przez 24 godziny w ciągu doby, przez 7 dni w tygodniu.

Czas dostawy - to czas, w jakim we wskazane miejsce jest dostarczony sprzęt docelowy lub zastępczy mierzony od momentu zaakceptowania zasadności zgłoszenia serwisowego.
NBD - dostawa sprzętu w następny dzień roboczy. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem kuriera.
8 h - dostawa sprzętu w ciągu 8 godziny od zatwierdzenia zgłoszenia

Czas reakcji - okres od chwili wysłania zgłoszenia serwisowego przez upoważnionego przedstawiciela użytkownika do momentu skontaktowania się inżyniera HEZO ze zgłaszającym, pod warunkiem, że okres ten mieści się w ramach godzin wykonywania usługi. Dla usług serwisowych myHEZO - czas reakcji zawsze wynosi nie więcej niż 1 godzinę.

Kanał zgłoszeniowy - możliwy sposób komunikacji z zespołem inżynierów HEZO, świadczących usługi serwisowe. Wszelkie zgłoszenia serwisowe należy kierować za pośrednictwem:

Infolinia telefoniczna: 12 25 25 600
Portal internetowy: myHEZO.pl
e-mail: pomoc@myhezo.pl

Każde zgłoszenie serwisowe podlega weryfikacji usterki/uszkodzenia poprzez wywiad techniczny, wykonanie testów serwisowych i/lub przesłanie logów z urządzeń. Dopiero po weryfikacji zgłoszenia i potwierdzeniu jego zasadności następuje dostarczenie sprzętu zastępczego, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Do przyjęcia zgłoszenia konieczne jest podanie numeru seryjnego urządzenia, które uległo awarii oraz numeru umowy serwisowej.

W ramach usługi użytkownik zobowiązany jest odesłać uszkodzone urządzenie w ciągu 7 dni do zespołu HEZO lub bezpośrednio do producenta, na podstawie otrzymanego i z góry opłaconego listu przewozowego. Szczegóły przesyłki należy uzgodnić w ramach otwartego zgłoszenia serwisowego.

W przypadku eskalacji zgłoszenia prosimy o kontakt na adres: escalation@myhezo.pl lub telefonicznie pod numer tel. 12 25 25 502.

Pełny zakres i lista czynności wykonywanych w ramach wdrożenia zawartego w usługach HEZO dostępne są u partnerów handlowych Exclusive Networks Poland.

Usługi HEZO są świadczone przez Exclusive Networks Poland S.A. - autoryzowanego dystrybutora rozwiązań Poly w Polsce, zgodne z wymaganiami ISO 9001/2015 w zakresie usług serwisowych. Exclusive Networks Poland S.A. prowadzi sprzedaż produktów i usług wyłącznie przez sieć autoryzowanych partnerów na terenie CEE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>