Regulamin

Termin konfiguracji urządzeń jest ustalany dogodnie dla klienta i według dostępności inżynierów, ale nie później niż 14 dni od zgłoszenia. Usługi CARE i ADVANCED umożliwiają maksymalnie do 10 zdalnych zmian w konfiguracji oraz maksymalnie do 10 porad w ramach oradztwa i wsparcia technicznego w ciągu roku. Zgłoszenia powinny dotyczyć jednego konkretnego problemu. Zgłoszenia zbiorowe są rozdzielane na pojedyncze zgłoszenia. Pełny zakres i lista czynności wykonywanych w ramach wdrożenia zawartego w usługach Care i Advanced dostępne są u Partnerów handlowych Exclusive Networks Poland. Urządzenia objęte usługami powinny posiadać aktywny support FortiCare w trakcie ważności usługi. Usługi HEZO Assistance są dostępne dla rozwiązań FortiGate, FortiMail, FortiAnalyzer i FortiManager oraz modeli w przedziale 20-200 niezależnie od generacji urządzeń (serie A, B, C, D, E).

Regulamin świadczenia usług HEZO Assistance dla rozwiązań Fortinet >>>